Wyższe kwasy karboksylowe prezentacja

Pobierz

Stosuje się je w przemyśle spożywczym, tworzyw sztucznych, lekarskim, barwników i farb.. w zjełczałym maśle.. Związki.. Wyższe kwasy karboksylowe nazywamy również tłuszczowymi, gdyż cząsteczki tłuszczów zawierają w swym składzie reszty tych kwasów.. Twój materiał do pracy to: prezentacja (wstęp) i karta pracy.. Grupa karboksylowa WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE.. Grupa karboksylowa DŁUGOŚĆ WIĄZAŃ KĄT.. Wyższe kwasy karboksylowe nazywamy również tłuszczowymi, gdyż cząsteczki tłuszczów zawierają w swym składzie reszty tych kwasów.. Tak więc te kwasy organiczne mają bardzo szerokie zastosowanie.. Związki Grignarda (nazwisko odkrywcy) to związki magnezoorganiczne o wzorze .. Odtwarzanie treści multimedialnych.. 4.KWASY KARBOKSYLOWE.. kwas palmitynowy (heksadekanowy) C 15 H 31 COOH: biała, bezwonna, krystaliczna substancja, nierozpuszczalna w wodzie:Poznacie wyższe kwasy karboksylowe, które mają odmienne właściwości od niższych kwasów karboksylowych, mimo że posiadają identyczną grupę funkcyjną -COOH czyli tzw. grupę karboksylową.. Kwasy karboksylowe reagują z zasadami, tlenkami metali i metalami tworząc sole.. Aktywność chemiczna kwasów maleje ze wzrostem długości łańcucha węglowego.. Istnieją jeszcze wyższe kwasy karboksylowe czyli takie o długich łańcuchach węglowych.. Pomogą Ci one w poprawnym wykonaniu poleceń.. Występowanie..

Wyższe kwasy karboksylowe.

Grupa karboksylowa REZONANS W GRUPIE KARBOKSYLOWEJ.. Wyższe kwasy karboksylowe.. Reakcja z zasadami, np.: CH 3 COOH + NaOH --> CH 3 COONa + H 2 O W reakcji kwasu octowego z zasadą sodową powstaje octan sodu i .Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja.. Związki organiczne których cząsteczki składają się z grupy węglowodorowej oraz grupy karboksylowej.. Kwasy tłuszczowe nie występują w przyrodzie wKwasy karboksylowe.. Wyższe kwasy tłuszczowe to kwasy o kilkunastu atomach węgla w cząsteczce, np.: kwas palmitynowy C15H31COOH i kwas stearynowy C17H35COOH oraz kwas oleinowy C17H33COOH.. Kwasy alkanowe, tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym: CnH2n+1COOH dla n ≥ 0 3.Wyższe kwasy karboksylowe to kwasy zawierające długie łańcuchy węglowe.. Kwasy karboksylowe wchodzą w skład tłuszczów, wiec nazwano je tłuszczowymi, a.Podobało się?. Hanna Gulińska .. Kwas mrówkowy - o wzorze HCOOH to dymiąca, żrąca ciecz o ostrym zapachu.Kwasy karboksylowe z krótkimi grupami alkilowymi są dobrze rozpuszczającymi się w wodzie cieczami o ostrym, nieprzyjemnym zapachu i toksycznych właściwościach.. Do nich należą: kwas palmitynowy, stearynowy i oleinowy.. Wyższe kwasy karboksylowe Weronika Kowalska 1c Kwasy karboksylowe wchodzą w skład tłuszczów, wiec nazwano je tłuszczowymi, a cały szereg homologiczny nasyconych kwasów monokarboksylowych -szeregiem homologicznym kwasów tłuszczowych..

C 17 H 33 COOH c) wyższe kwasy karboksylowe III.

Kwas oleinowy jest nienasyconym kwasem tłuszczowym.a) niższe kwasy karboksylowe I. HCOOH b) kwasy karboksylowej o średniej długości łańcucha II.. Kwasami karboksylowymi Kwasami karboksylowymi nazywamy pochodne węglowodorów, w których cząsteczkach atom (lub atomy) wodoru zastąpiono grupą funkcyjną karboksylową grupą funkcyjną karboksylową -COOH.Ze względu na liczbę atomów węgla w cząsteczce kwasy karboksylowe dzielimy na niższe - te o małej liczbie atomów węgla .Prezentacja multimedialna "O psie, który jeździł koleją" z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 2020 Wyniki 5. edycji konkursu "Czytanie jest the best" Praca szkoły (biblioteki) w czasie pandemii - najważniejsze komunikaty, ogłoszeniaWyższe kwasy karboksylowe nie ulegają dysocjacji.. Andrzej Majkowski.. Kwas oleinowy - to kwas nienasycony, zawiera w cząsteczce wiązanie podwójne, ulega reakcji przyłączania.Kwasy karboksylowe - grupa organicznych związków chemicznych zawierająca grupę karboksylową.. Wyższe kwasy karboksylowe, kwasy tłuszczowe - kwasy o długich łańcuchach węglowych, są składnikami naturalnych tłuszczów.. Na realizację masz tydzień, gdyż temat jest na dwie lekcje.. Atom wodoru w grupie karboksylowej może się łatwo odszczepiać w formie jonu wodorowego, co zgodnie z teorią Arrheniusa nadaje tym związkom charakter kwasowy.Kwasy karboksylowe tworzą chętnie wiązania wodorowe z grupą aminową, hydroksylową i innymi.Plik kwasy karboksylowe.ppt na koncie użytkownika martt17 • folder prezentacje multimedialne • Data dodania: 4 lut 2013Scenariusz przedstawia cel lekcji, osiągnięcia uczniów po zajęciach, metody i formy pracy, zestaw środków i materiałów dydaktycznych..

Na lekcji poznasz wyższe kwasy karboksylowe.

Daj łapkę w górę :) Odwiedź też mój profil na FB: kwasy tłuszczowe to kwasy o kilkunastu atomach węgla w cząsteczce, np.: kwas palmitynowy C15H31COOH i kwas stearynowy C17H35COOH oraz kwas oleinowy C17H33COOH.. informatyka + Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów: Kwasy karboksylowe.. Porusza zagadnienia m.in.: nazwy i wzory kwasów tłuszczowych; właściwości kwasów tłuszczowych.Wyższe kwasy karboksylowe i mydła.. Dzielę ten temat znowu na dwie części, żebyście łatwiej mogli sobie wszystko przyswoić.Drogi Uczniu!. Prezentacja programu PowerPoint Author: RB Created Date: 6/8/2016 10:33:32 PM .WYŻSZE KWASY KARBOKSYLOWE REAKTYWNOŚĆ DEFINICJA Wyższe kwasy karboksylowe to związki będące kwasami i zawierające ponad 10 atomów węgla w cząsteczce.. C 9 H 19 COOH a) b) c) Podkreśl wzory sumaryczne kwasów karboksylowych, które ulegają dysocjacji jonowej.Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.. Zapisz schematy otrzymywania kwasów: etanowego, benzenokarboksylowego.. Do nasyconych kwasów tłuszczowych zaliczamy kwasy palmitynowy i stearynowy.Plik Kwasy karboksylowe.pptx na koncie użytkownika krypilacki • folder Prezentacja • Data dodania: 30 wrz 20123.. Reszta kwasowa kwasu jednokarboksylowego jest zawsze jednowartościowa.. Poznałeś już dwa kwasy barboksylowe: metanowy i etanowy- są to tzw. niższe kwasy karboksylowe..

Wzór ogólny : Monokarboksylowe nasycone kwasy tzw.

Opracowali: Zespół badawczy L 4 c Opiekun: Adam Hoffmann Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ,,Elektryk" w Nowej Soli.. Kwasy karboksylowe otrzymuje się w wyniku utleniania aldehydów lub alkoholi I-rzędowych.. Nazwa systematyczna.. W przypadku alkilowych pochodnych związków aromatycznych, utlenieniu ulega łańcuch węglowodorowy.. Doświadczenia znajdziesz na• wyższe kwasy karboksylowe np. kwas palmitynowy - C 15 H 31 COOH kwas stearynowy - C 17 H 35 COOH kwas oleinowy - C 17 H 33 COOH .. kwas butanowy.. Nazwa zwyczajowa.. kwas walerianowy olej krotonowy .. REAKCJA Z WODĄ BROMOWĄ WYSTĘPOWANIE REAKCJA UWODORNIENIA Kwas oleinowy jest kwasem nienasyconym i w reakcji z wodorem wWyższe kwasy karboksylowe to kwasy zawierające długie łańcuchy węglowe.. Wraz ze wzrostem długości grupy alkilowej wzrasta temperatura topnienia tych kwasów (prawidłowość tę widać dla kwasów wyższych niż kwas heksanowy [1] ).. Zawiera m.in. opis przebiegu lekcji, uwagi dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń.. kwas masłowy.. Wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej kwasu wzrastają ich temperaturyLekcja: "Kwasy karboksylowe" Wzór.. Kwasy karboksylowe wchodzą w skład tłuszczów, wiec nazwano je tłuszczowymi, a cały szereg homologiczny nasyconych kwasów monokarboksylowych -szeregiem homologicznym kwasów tłuszczowych.Kwasy karboksylowe są mało lotne, mają one wyższe temperatury wrzenia niż alkohole o porównywalnej masie cząsteczkowej, a wynika to z występowania wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami kwasów karboksylowych.. Do nasyconych kwasów tłuszczowych zaliczamy kwasy palmitynowy i stearynowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt