Scenariusz imprezy sportowej w szkole

Pobierz

Z drużyny stratuje po 1 chłopcu i 1 dziewczynce.miara, kreda, gwizdki, 10 butelek z wodą , piłka siatkowa , 3 piłki tenisowe, 4 piłeczki pin-pongowe, 4 rakietki do tenisa, skakanki, 4 bramki, piłki , koła Hula -Hop, kosze , woreczki, podkładki,balony.. Grill - krótki odpoczynek przy przygotowanych stolikach z poczęstunkiem.. Zabawa taneczna.. Godzina 8 30 - 9 30 Konkurencje sportowe Konkurencje dla klas I - III szkoły podstawowej: kręcenie kółka hula - hop,uroczystości szkolne w II semestrze roku szkolnego 2014/15; Zdjęcia z uroczystości w r. sz. 2013/2014; Zdjęcia z uroczystości w r. sz. 2012/2013; Pogoda.. Integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku.. Celem naszej imprezy była integracja szkoły ze środowiskiem, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, propagowanie zdrowego stylu życia, prezentacja dorobku .Program imprezy: 1.. PRZEBIEG: Impreza w formie rywalizacji międzyklasowej odbędzie się dnia 30 maja .Wezmą w niej udział klasy I a, I b, I c, I d wraz z wychowawcami.Termin i miejsce: 19 marca 2021 roku hala sportowa w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Pierwszym Organizator: nauczyciele klasy II i III - Lena Wyszyńska, Monika Wrona-Małolepsza Odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci : wychowawcy klas i pozostali nauczyciele Cel główny imprezy: Wychowanie dzieci poprzez rozbudzanie zainteresowańomówienie programu imprezy przez nauczycieli WF( 8.30-9.30 zajęcia w klasach z wychowawcami, poczęstunek z okazji "Dnia dziecka"( przygotowany przez rodziców..

3.scenariusz imprezy sportowej.

Cele imprez sportowo-rekreacyjnych 2.. Edukacja poprzez zabawę.. Obowiązki organizatora 5. przeprowadzenie konkursu wiedzy o sporcie i zdrowiu kalambury konkurs rysunkowy "Fair play w sporcie" 9.30-11.00 zawody sportowe kl.4a-4b dwa ognie kl.5a dz- kl.5b dz unihokejSCENARIUSZ SZKOLNEJ IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ.. o podobnym charakterze postanowiłyśmy zorganizować imprezę środowiskową w celu integracji naszych dzieci.SCENARIUSZ IMPREZY ŚRODOWISKOWEJ .. (uprawianie sportu, prawidłowe .PROGRAM FESTYNU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KNYSZYNIE Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA FERII ZIMOWYCH A) etap przygotowawczy: Cel imprezy: Festyn za Szkołą Podstawową w Knyszynie zostanie przeprowadzony w dniu 15.02.2005r.. Przegląd muzyczny, teatralny 5.. Spotkanie Forma 1.. Zaplanowana w kalendarzu imprez szkolnych 2.. Termin i miejsce: 1 czerwca 2010 r. - Szkoła Podstawowa w Zagajach.. Podział na grupy.. Każdy zawodnik ma za zadanie dobiec do słupka, okrążyć go, po czym wrócić do swojej drużyny.. Zaleca się aby był to .Rodzaj imprezy sportowa artystyczna okazjonalna Zakres imprezy klasowa szkolna międzyszkolna gminna rejonowa inne Data Miejsce imprezy 2.. SCENARIUSZ IMPREZY SPORTOWEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA DZIEŃ SPORTU HASŁO PRZEWODNIE "KALOKAGATHIA" Termin - 1.06.2005 Miejsce - sala gimnastyczna, boisko szkolne Czas trwania - 6 hScenariusz imprezy sportowo - rekreacyjnej Dzień Sportu zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka w SP nr 6 w Otwocku Impreza w formie rywalizacji międzyklasowej i indywidualnej odbyła się dnia 2 czerwca w godzinach przedpołudniowych.SCENARIUSZ IMPREZY Z OKAZJI DNIA DZIECKA I SPORTU..

Program imprezy sportowej - przykład 8.

Wręczenie dzieciom słodkich upominków z okazji Dnia Dziecka i podziękowanie wszystkim za wspólną zabawę i miłą atmosferę.Scenariusz - Dzie ń Sportu- Dzie ń Dziecka Opracowanie: mgr Dagmara Cieniawa Konkurencje dla klas 0-3: 1.. Zdrowie w życiu człowieka - krótkie wprowadzenie w tematykę imprezy.. z okazji "dnia sportu" termin; 01.06.2005 miejsce; szkoŁa podstawowa nr 3 w gliwicach sala gimnastyczna, boiska szkolne czas trwania; 6 godzin uczestnicy; uczniowie sp 3, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoŁy prowadzĄcy nauczyciele wfKażdy scenariusz kosztuje tylko 9 zł.. 6.Ciekawy,angażujący wszystkie dzieci ze szkoły scenariusz imprezy sportowej cieszył się dużym powodzeniem i świetną atmosferą jaka powinna towarzyszyć takim imprezom.. Kręcenie kółka hula- hop - konkurencja dla dziewcząt (na czas) Żonglerka piłką - konkurencja dla chłopców (ilość) W każdym ćwiczeniu po 2 próby.. Tor przeszkód na boisku trawiastym Na boisku trawiastym ustawiony jest tor przeszkód dla 2 osób.. Po zakończeniu obiegu stacji, kapitan drużyny lub wychowawca oddaje kartę obiegową do organizatora .1 Warszawa 19.01.2004r.. Mińsk Mazowiecki; .. Ćwiczenie bieżne.. "sadzenie ziemniaków" (Dziecko ma 4 woreczki i umieszcza je w czterech kółkach "sadzi ziemniaki"..

Otwarcie imprezy.

Turniej sportowy 6.. Zasady organizacji imprez 3.. Zakończenie zabawy.. Drużyny (reprezentacje klas) rywalizują w dwóch grupach: szkoła podstawowa i gimnazjum.• WYKONYWAĆ WSZYSTKIE KONKURENCJE SPORTOWE DO KOŃCA I DOKŁADNIE (PRZYRZEKAMY) • NIKOGO NIE POPYCHAĆ (PRZYRZEKAMY) • BAWIĆ SIĘ WSPANIALE, UŚMIECHAĆ SIĘ STALE, ŚPIEWAĆ I TAŃCZYĆ DOSKONALE (PRZYRZEKAMY) • NIE PŁAKAĆ, GDY PRZEGRAMY (PRZYRZEKAMY) ZAŁĄCZNIK III KONKURENCJE SPORTOWE DLA GRUPY DZIECI 3 - LETNICHZapoznanie dzieci z zasadami wykonywania konkurencji sportowych oraz sposobu ich rozstrzygania.. Impreza / Uroczystość 1.. Tańce indywidualne i w małych zespołach przy muzyce.. Pobierzesz go w formacie PDF do wydrukowania.. Oprócz pracy nauczyciela jesteśmy wychowawcami świetlicy socjoterapetycznej.. Bieg po kopercie na czas.. SCENARIUSZ IMPREZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BIEG NA ORIENTACJĘ Z ELEMENTAMI WIEDZY EKOLOGICZNEJ I PRZYRODNICZEJ Cele imprezy: Propagowanie zdrowego stylu życia.. wyścigu rzędów i quizu wiedzy o sporcie.. Dyskoteka 4.. Nikt nie zarzuci szkole, że wykorzystuje scenariusz, do którego nie ma praw..

Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

Kształtowanie postawy zrozumienia przez ucznia powodów i sensu jego starań o zdrowie oraz dobrą sprawność fizyczną o charakterze ogólnym.. Temat: Poznajemy wiersze, bajki i legendy.. "Sąd nad papierosem"- scenka (rozprawa sądowa, w której oskarżonym jest "pan papieros").. Zasady organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w szkole - przykład imprezy Godzina 8 00 Zbiórka na holu szkolnym Powitanie uczniów i odczytanie apelu olimpijskiego.. Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych, wykorzystując naturalne warunki środowiska.w Szkole Sportowej 27.09.2016 (wtorek) Szczegółowy Program imprezy 8:45 - 9:00 - Spotkania wychowawców z uczniami w klasach.. Ogłoszenie konkursu na hasło reklamujące zdrowy styl życia (zachowania prozdrowotne) 5.. Termin imprezy nie powinien ingerować w funkcjonowanie szkoły.. Konkurencja polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie kolejno: slalomu ustawionego z tyczek, przej ście podScenariusz festynu rekreacyjno - sportowego "W zdrowym świecie, zdrowy duch" organizowany z okazji "Dnia Sportu" CELE IMPREZY: - Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z rodzinną i znajomymi - Kształtowanie nawyku spędzania aktywnie czasu wolnego - Integrowanie rodziców ze środowiskiem szkolnym - Popularyzowanie rekreacyjnych form ruchowychNa sygnał pierwszy z rzędu rozpoczyna wyścig, przekłada szarfę, obiega półmetek i wraca do szeregu, a poprzez dotknięcie ręki drugiego ucznia w rzędzie upoważnia go do rozpoczęcia wyścigu).. Klasyfikacja imprez 4.. Cele: zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, .Cele edukacyjne sportowych zajęć pozalekcyjnych.. Obiega chorągiewkę na półmetku.Scenariusz rodzinnego festynu rekreacyjno - sportowego "Żyj sportowo, kolorowo" zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Dnia Matki i Ojca W Przedszkolu Miejskim nr 19 w Słupsku CELE IMPREZY: - Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z rodzinną - Kształtowanie nawyku spędzania aktywnie czasu wolnegoW tej lekcji dowiesz się: 1.. Uczestnicy: uczniowie klas I-VI12.. Orlik) - wprowadzenie flagi olimpijskiej, - powitanie uczniów, rodziców oraz nauczycieli (Dyrektor) - przedstawienie scenariusz Dnia Sportu (Naczelnik zawodów) 9:35 - 10:55 - Mistrzostwa Szkoły w Biegu .Ilość zawodników: 10 osób z każdej klasy (5 dziewcząt i 5 chłopców) do współzawodnictwa w zabawach ruchowych; 6 osób do konkurencji sportowo- rekreacyjnych; 6 osób do gry w piłkę siatkową i 11 osób do gry w piłkę nożną.. Przedstawiamy dokładny regulamin, cel, plan imprezy, sposób działania oraz charakter imprezy (impreza masowa, zawody szkolne).. OPRACOWANIE PAWEŁ GADOMSKI.. Uczniowie w dowolny sposób przemieszczają się od stacji do stacji, muszą przystąpić do każdej z prób.. Zadanie wykonuje każdy zawodnik, po jednej kolejce.. Legalnie.. SCENARIUSZ IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DZIEŃ SPORTU ZORGANIZOWANEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA W GIMNAZJUM NR 1 1.. Przedstawienie programu dnia, omówienie harmonogramu konkurencji sportowych i zasad rywalizacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt