Przeczytaj tekst z którego usunięto trzy zdania

Pobierz

Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać .Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. ROBOTER Ich werde euch etwas erzählen.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.Strona 8 z 14 Zadanie 8.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij w lukach litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Steven Spielberg wasn't a good student, and his classmates often made fun of him.Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.. jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. 2018-11-10 12:15:46; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. A STRANGE COINCIDENCEPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Zadanie egzaminacyjne: przeczytaj tekst , z którego usunięto cztery zdania .. Wpisz w luki 1-4 litery , którymi oznaczono brakujące zdania [ A-E] , tak aby otrzymac logiczny i spójny tekst .. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki Wskazówki do rozwiązania zadania HOW RETAIL HAS CHANGEDZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki..

C.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Uwaga!. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 18.1.-18.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. e) He didn't want to .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj cały tekst i wycięte zdania, wstaw te fragmenty, które wydają ci się najprostsze(może to być np. ostatnia luka) a dopiero potem wstawiaj te, których jesteś mniej pewien.. Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 2010-01-05 16:28:34Strona 8 z 13 MJN-1P Zadanie 7.. RTStkwSrL5x1l 1 W prostokątnym polu znajduje się strzałka skierowana w dół (symbol pobierania pliku) i napis "Pobierz załącznik".. jedno zdanie zostało podane dodatkowo .. Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. Wpisz w luki 6.1-6.3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania A-E, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

(0-3) Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Pamiętaj o następującej rzeczy: tekst musi stanowić logiczną całość, jeśli nie stanowi to gdzieś jest błąd.Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak włączyć materiały multimedialne w tok lekcji.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno nie pasuje do żadnego.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj poniższy tekst.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Zakreśl literę A, B, C lub D. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt