Zasady pisania w edytorze tekstu

Pobierz

• Poznanie operacji na oknach programu, w tym pracy z dwoma uruchomionymi programami.2.. Znaki interpunkcyjne i inne (kropkę, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania) stawiamy bezpośrednio po wyrazie.. W wierszu nie może być mniej niż siedem znaków.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub innych.. Metody stosowane w komputerowym pisaniu.. Inny, poza marginesami, obszar niedostępny praktycznie podczas pisania to stopka i nagłówek.. Zmieniamy parametry czcionki.. Zasadniczo kerning, który warto rozważyć w trakcie formatowania tekstu w Wordzie, powinien przyjmować wartość z zakresu 0,1-0,3 pkt.Utwórz nowy dokument i edytuj go razem z innymi osobami w tym samym czasie - na komputerze, telefonie lub tablecie.. W edytorze tekstu akapitem nazywamy tekst zapisany między jednym a drugim naciśnięciem klawisza Enter.. Nie pozostawiaj spójników — takich jak: i, w, z — na koócu linii tekstu.W edytorze tekstu ustawiamy lewy, prawy górny i dolny margines tekstu.. Stosuj odstçpy o szerokošci 1,5 wiersza, aby pisany material byl przejrzysty i klarowny.. Wyróżnienia zaciemniają obraz, zamiast zwracać uwagę czytelnika.. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc ( ),.docx nowszy).. Edycja tekstu to wprowadzanie (pisanie) tekstu do dokumentu..

Zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu.

Weryfikacja tekstu pod kątem błędów rzeczowych.. Podstawowymi częściami tekstu w edytorze są: .. - dokument (lub sekcja) .Zasady Pisania TekstóW 1.. Nie przycisku OK za szybko i bez namysłu klikać.. Temat 10.. Pagina to element kompozycji strony zawierający numer strony publikacji; paginy zwykłe zawierają jedynie ten numer, paginy żywe - dodatkowo też przypomnienie nazwiska autora .07 IV 2020 r. TEMAT: REGUŁY PISANIA W EDYTORZE TEKSTU CELE: - poznajesz zasady prawidłowego pisania tekstu - poznaje sposoby formatowania teksu Proszę zapoznajcie się z tematem - podręcznik, str. 104-105.1 Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.. Zastosuj ten przycisk dopiero, gdy skończysz pisać cały akapit.. Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2.. Za pomocą edytora tekstu edytora tekstu możesz utworzyć wiele tekstów o różnorodnej tematyce, np.: zaproszenia, ogłoszenia, plakaty czy gazetki szkolne.. Zwłaszcza w ostatnim wierszu akapitu.. Pismo bezszeryfowe - jest bardziej wyraziste - stosuj je w nagłówkach, tytułach, jest też .. Nie będziesz zapominać o wyłączeniu drukarki swojej.. Nie wymagamy rejestracji i instalacji - edytuj dokumenty wprost w przeglądarce internetowej!szkoła podstawowa informatyka klasa - 7 autor -Barbara Kołcz Cele lekcji: Uczeń rozumie pojęcia; edytor tekstu, formatowanie, redagowanie, Uczeń zna programy do edycji tekstu, Uczeń potrafi wymienić rozszerzenia plików tekstowych, Uczeń potrafi wymienić sposoby formatowania tekstu, Uczeń zna zasady poprawnego pisania tekstów..

Tworzymy akapity w edytorze tekstu.

Budowa okna edytora (Wstążka Karty Grupy Polecenia) 3.. Staraj się nie stosować więcej niż trzy kroje czcionki w jednym dokumencie.Żyjemy w czasach, w których nasze życie zdominowały komputery i nie dziwi fakt, że wymyślona dwieście lat temu maszyna do pisania coraz częściej zamieniana jest na komputer.. Wygląd obszaru tekstowego uzależniony jest od sposobu wyświetlania tekstu, który wybieramy z opcji Widok (Zwykły, Układ strony, Struktura dokumentu).Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Tekst, w którym wiersze są kończone klawiszem Enter nie może być justowany.. Jest on traktowany jak oddzielna jednostka, do którejProsty w obsłudze, darmowy, internetowy edytor PDF do edycji plików PDF.. Zwykle unikamyZanim rozpoczniesz pisanie zastanów się, kto będzie odbiorcą tekstu i jakie treści chcesz w nim zawrzeć.. Pamiętaj, by kończąc pisanie wyjustować treść dokumentu - aby móc to zrobić nie naciskaj klawisza Enter po każdej linijce.. 4.Tekst w edytorze Microsoft Word tworzymy za pomocą klawiatury w obszarze tekstowym dokumentu.. Ješli nie zastosujemy sie do tej zasady, tekst bedzie nieczytelny i mato przejrzysty.. Nie będziesz wychodzić bez uprzedniego zapisbędzieszania dokumentu swego.. Korzystamy z edytora tekstu Cele edukacyjne • Zauważenie podobieństw w przeznaczeniu elementów okien różnych programów (tu edytora gra-fiki i tekstu)..

Ogólne zasady pisania tekstów 1.

• Po otwarciu nawiasu, wyraz piszemy od razu, bez spacji.. Sztuczki .1 Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu, nadawanie dokumentowi odpowiedniej formy), zapisywanie dokumentu w pliku, na nośniku pamięci zewnętrznej oraz otrzymanie go w postaci wydruku.ROzdzIAł 2 t Edytory tekstu — program Word 20 2.1.2.. Nie będziesz zapominać o zapisywaniu dokumentu swego.. Poznanie metody przeciągnij i upuść.Zasady redagowania tekstu: Pamiętaj o podziale tekstu na akapity.. Edytuj pliki Worda za pomocą Dokumentów.. Przed rozpoczęciem pisania w Q10 będziemy mogli ustawić cele do .Korzystamy z edytora tekstu Cele edukacyjne Zauważenie podobieństw w przeznaczeniu elementów okien różnych programów (tu edytora grafiki i tekstu).. Stosujemy listy wypunktowane i numerowane.. Poznanie operacji na oknach programu, w tym pracy z dwoma uruchomionymi programami.. Odstęp (spację) stawiamy zawsze po znakach przestankowych (a nie przed!).. Pierwsza strona tekstu nie ma numeru, (pusty nagłówka lub pusta stopka).. Od tego będzie zależeć ostateczny wygląd dokumentu.. Usystematyzowanie podstawowych zasad pisania w edytorze tekstu..

Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment tekstu.

Natomiast zasady, które obowiązywały przy sporządzaniu maszynopisów powinny być również stosowane przy pisaniu tekstów na komputerze.Zasady składania tekstu Niezachowanie tej reguły grozi przykrymi konsekwencjami Œ jak np .. pisania tekstu.. Zasada nr 15Edytory z reguły same pilnują takiego sformatowania, ale warto pamiętać o ustawieniu tej możliwości.. Trudniej bedzie w nim odnaleŽt istotne informacje (rys. ).Podstawowe zasady pisania w edytorze tekstu: l. Stosuj czcionkç nie mniejszqniž 12 punktów (dla for-matu A4 jest to wielkošé optymalna).. Formatowanie akapitu Akapitem nazywamy spójny treściowo fragment tekstu wyodrębniony z większej ca-łości.. Zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu Nie naleŽy uŽywat w jednym tekšcie zbyt wielu czcionek o róŽnych parametrach.. Akapit to fragment tekstu stanowiący logiczną całość; Nie używaj zbyt dużej liczby różnych krojów czcionek.. Nie będziesz resetować aniZasada nr 14..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt