Projekt interpretacji ogólnej transakcja kontrolowana

Pobierz

Dokument precyzuje pojęcie transakcji kontrolowanej.. 2 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych .. 1 pkt 6 ustawy o PIT), niezależnie od tego, czy są realizowane na warunkach zgodnych z zasadą ceny rynkowej (ang. arm's length principle, ALP), czy na warunkach niezgodnych z zasadą ceny rynkowej.Dec 30, 2021Jul 12, 2021May 16, 2021Aug 6, 2021May 11, 2021Projekt odnosi się do problematycznych w interpretacji przepływów takich jak np. wypłata dywidendy.. 1 pkt 6 ustawy o CIT (art. 23m ust.. Celem interpretacji jest wyjaśnienie, co należy rozumieć przez pojęcie transakcji kontrolowanej z uwagi m.in. na wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do transakcji kapitałowych i transakcji na udziałach .Apr 9, 2021Jul 12, 2021Apr 6, 2021Jul 13, 2021Apr 9, 2021Apr 12, 2021Dec 16, 2021Dec 31, 2021Apr 6, 2021Apr 6, 2021Sep 2, 2021Jednorodna transakcja kontrolowana jako pojęcie ustawowe pojawia się zarówno w art. 23w ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt