Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2020 wychowanie fizyczne

Pobierz

Porady ekspertów uzyskane w trakcie doskonalenia zawodowego, były pomocne w trakcie konstruowania planu rozwoju zawodowego oraz pisania niniejszego sprawozdania.W efekcie poznałam obowiązki i przywileje nauczyciela odbywającego staż i wymagania niezbędne do uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego, poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, zapoznawałam się z nowymi aktami prawnymi zmieniającymi poprzednie rozporządzenia, opracowałam i prowadziłam .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 styczn.. Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego Data dodania: 2008-06-05 07:42:44 Podstawą rozpoczęcia kolejnego etapu rozwoju zawodowego jest jego plan, oparty na ustawie z dnia 26.01.1982 r.i rozporządzeniu MENiS z dnia 1.12.2004 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r.. Szczegółowy plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego (wychowawca świetlicy) L.P..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - wrzesień 2020.. Pobierz (doc, 84,0 KB) Podgląd treści PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Brzostek-Góźdź nauczyciel - wychowawca Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach z oddziałami gimnazjalnymiPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. ZADANIA.Podczas warsztatów nauczyciele mieli okazję poznać ćwiczenia kształtujące i rozwijające koordynację przestrzenno - ruchową, zapoznać się z zasadami tworzenia układów z zastosowaniem podstawowych elementów gimnastycznych, rozwinąć inwencję twórczą, poczucia rytmu i estetyki ruchu oraz zastosować elementy gimnastyczne w lekcji wychowania fizycznego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1 1,0 (2022-06-13) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - fizyka.. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z trzydziestoletnim stażem pracy.. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Nauczyciel kontraktowy: URSZULA PROWADZISZ I..

Dbam o bezpieczeństwo moich uczniów na lekcji wychowania fizycznego.

Plan został opracowany we wrześniu 2004 roku zgodnie z wymaganiami MEN.. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im.. awansu zawodowego.. Korzystanie z pomocy opiekuna stażu w napisaniu planu rozwoju zawodowego, dokumentacji podejmowanych .PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. Okres stażu: 2 lata i 9 .. w tych działaniach.. Nauczyciel kontraktowy Piotr Nowak.. Wł. Niegolewskich w Rudnikach 3. poleca 85% 639 głosów.. 2 pkt 1 Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonaleniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu..

Nawojowa Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Zielińska.

Sprawozdanie nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego 2022 r. (2022-06-10)Realizujesz plan rozwoju zawodowego w oparciu o wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.. Wydział Wychowania Fizycznego na kierunku: wychowanie .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - wychowanie fizyczne: Data dodania: 2007-05-29 10:41:04: Przedstawiam swój plan rozwoju zawodowego.. 1 i ust.. Marii Konopnickiej w Glinojecku.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. 2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, dalej jako .Plan rozwoju zawodowego Nauczyciela wychowania fizycznego Ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego § 5 ust.. Mój staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwał 2 lata i 9 miesięcy i był to czas intensywny oraz obfitujący w bogate doświadczenia zawodowe.Plany rozwoju zawodowego -> Wychowanie fizyczne PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO EWELINA SŁOMCZYŃSKA "Koło taneczne-drzwiami do wyrażania własnej osobowości w sposób twórczy" Jolanta Ostalczyk Aktywność fizyczna dziś to zdrowie jutro Barbara Targoni ..

... wychowanie fizyczne.

Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 19.08.2020r.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022. .. innowacyjnych pomysłów zamieszczonych na stronach portali edukacyjnych w pracy logopedycznej:Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.. PiotrowiceSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Kamila Boniewskiego Termin realizacji stażu: 4 września 2017 r. - 4 czerwca 2020 r. Glinojeck, 10 czerwca 2020 r. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im.. Władysława Jagiełły z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu Posiadane kwalifikacje: wychowanie .Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. Awans zawodowy powinien być dla nauczyciela inspiracją do podejmowania nowych wyzwań, ukierunkowanych na rozwój i uzyskanie konkretnych efektów pracy.Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Dane osobowe Imię i Nazwisko: mgr Urszula Prowadzisz Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 im.. Imię i nazwisko: Maciej Kwiatek 2.. 2019 poz.2215 ze zm.), Rozdział 3aSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO-WYCHOWANIE FIZYCZNE.. Treść.. do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2013Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Warce.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. umiem radzić sobie ze stresem.. Filmy.. Agnieszka Kłodnicka.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Stanowisko: Pedagog szkolny/Logopeda 4.. Czas trwania 2 lata i 9 miesięcy.. Należy go wypełnić .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .i dokonywania zmian.. Karta Nauczyciela (Dz. U.. ): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.. Kwalifikacje: • mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z przygotowaniem pedagogicznymW pliku plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego na stopień nauczyciela dyplomowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt