Wymień główne kierunki ekspansji kolonialnej

Pobierz

REKLAMA Na początku XIX wieku niewiele było w Afryce kolonii europejskich.Żywe w drugiej połowie XIX w. ideologie nacjonalistyczne, teorie wyższości pewnych ras, kult mocarstwowości, jak i przekonanie o przewadze cywilizacji europejskiej nad innymi, dostarczały uzasadnień ekspansji.. Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. 1.Przedstaw główne koncepcje Zjednoczenia Włoch i Niemiec 2.Opisz Etapy zjednoczenia Niemiec 3.Scharakteryzuj politykę zagraniczną kancelarza pruskiego Ottona von Bismarcka 4.Wymień podobieństwa i różnice .. Omów przyczyny oraz kierunki ekspansji kolonialnej państw .Główne kolonie hiszpańskie w Ameryce Południowej nazwane zostały Nową Kastylią i Nowym Toledo.. Znaczenie ekspansji kolonialnej podój całkowicie zmienił Nowy Świat, fizyczne wyniszczenie Indian i zmuszanie ich do niewolniczej pracy doprowadziło do zmniejszenia się ich populacji, w obu Amerykach wprowadzono europejski system społeczny i gospodarczy, zniszczono cywilizacje stojące na wysokim stopniu rozwoju,Przyczyny ekspansji kolonialnej: - wzrastająca liczba ludności w państwach Europy, oraz brak ziemi, zmuszały władze do poszukiwania nowych terenów.. Już z początkiem XVI stulecia rozpoczęli Hiszpanie jej kolonizację.8.. Kolonia jest to kraj zależny, zarządzany przez władze administracyjne, powołane przez władze kraju zwierzchniego, tzw. "macierzystego"..

Początkowym kierunkiem była Ameryka.

Obecność Rosji na Dalekim Wschodzie, a zwłaszcza stacjonowanie wojsk w Mandżurii, wzbudzało opór mocarstw europejskich.. Chęć zdobycia nowych rynków zbytu dla wyrobów europejskich fabryk pokaż więcej.Oglądasz stare wydanie książki.. Dec 15, 2020Kierunki i zasięg: 1) Daleki Wschód - wieczysta dzierżawa terenów w Chinach 2) Oceania (Samoa, Nowa Gwinea, W. Salomona, Mariany, W. Marshalla, Nauru) 3) Afryka (Niem.. Podobnie postępowała, będąca pionierem ekspansji kolonialnej, Portugalia.przedstawia główne kierunki ekspansji arabskiej; (3) 4) opisuje charakterystyczne cechy kultury arabskiej i rozpoznaje jej najważniejsze osiągnięcia.. Afryka Południowo-Zachodnia i Wschodnia, Togoland, Kamerun) 4) próby uzyskania wpływów w Maroku, koncesja na budowę kolei w Turcji21 Polub to zadanie Główne kierunki ekspansji kolonialnej Brytyjczyków i Francuzów zależne były od okresu, o którym mówimy.. - słabość gospodarcza terenów kolonijnych stwarzała możliwość łatwego opanowania danego terenu, podporządkowania go sobie i uzależnienia ludności.. Płynąc w tym kierunku odkrył on w 1492 roku nowy kontynent - Amerykę.. Marlena 68475 46 Polub to zadanie ściągaj 2 90% 30 głosów Kolonializm -zapoczątkowany jeszcze w okresie wielkich odkryć geograficznych system politycznego i gospodarczego opanowania i wykorzystania obszarów mniej rozwiniętych przez kraje dobrze rozwinięte..

- przesłanki, główne mocarstwa, kierunki ekspansji i konsekwencje.

Przyczyny ekspansji kolonialnej państw europejskich: Wzrost zapotrzebowania na surowce i towary, których brakowało w Europie.. .Jak możecie to odpowiedzcie na to na które odpowiedź znacie.. - bogactwa naturalne terenów słabo rozwiniętych gospodarczo (Afryka, Ameryki Północna i Południowa, Indie) przyciągały Europejczyków.. Kolonie postrzegano też jako źródło taniego surowca.Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu i zasiedlaniu nowego terytorium, przeszczepianiu na jego gruncie swojej kultury i obyczajów.. Z czasem powstała dla nich jedna nazwa - Peru.. Dotarcie tym samym do bogatych krajów Wschodu i Zachodu, dały także początek dość drapieżnej ekspansji kolonialnej Europejczyków, w pierwszej kolejności Hiszpanów i Portugalczyków a .Wskaż główne kierunki jej ekspansji.. Burowie byli dawnymi kolonistami holenderskimi, którzy utworzyli Transwal i Oranię.Przyczyny ekspansji kolonialnej Państwa Europy zachodniej w drugiej połowie XIX wieku, skupiły swą politykę na ekspansji kolonialnej.. Mieliśmy do czynienia z jego kolejnym etapem, imperializmem, który wiązał się też z ewolucją kapitalizmu..

Przeciwko ekspansji kolonialnej wystąpili mahdyści (na terytorium Sudanu w latach 1883-98) oraz Burowie.

Pozostałe terytoria Afryki zostały zagarnięte przez państwa europejskie.. Szybki rozwój gospodarczy Europy zmuszał Europejczyków do szukania nowych rynków zbytu i możliwości inwestowania kapitału.. Oprócz kolonii w ścisłym znaczeniu, pojawiły się nowe formy uzależnienia w postaci półkolonii i sfer wpływów.ekspansja kolonialna państw europejskich trwała więc około 500 lat.państwa europejskie dążyły do posiadania kolonii, ponieważ:•kolonie były źródłem tanich surowców•stawały się rynkiem zbytu dla towarów produkowanych masowo w europie (najczęściej do kolonii wywożono produkty gorsze gatunkowo, czyli takie, których sprzedaż w metropolii przynosiłaby …Państwa Osi - państwa należące do jednego obozu działań wojennych, walczące przeciw aliantom podczas II wojny światowej.Nazwa "oś" pochodzi od zwyczajowej nazwy, nadanej sojuszowi III Rzeszy, Włoch oraz Japonii.W okresie ich największego panowania terytoria państw Osi obejmowały duże części Europy, Azji, Afryki i wysp Oceanu Spokojnego.Skutki wielkich odkryć geograficznych.. Brytyjczycy posuwali się na północ od Kraju Przylądkowego (który posiadali już od początku XIX wieku), opanowując: Beczuanię, Rodezję, Ugandę, Brytyjską Afrykę Wschodnią i Zanzibar.Pierwszym był Genueńczyk w służbie królowej hiszpańskiej Izabelli Kastylijskiej - Krzysztof Kolumb ( 1451 - 1506 )..

Wyróżnia się 2 stadia kolonializmu (wg Frankla):Na początku XX wieku jedynie Abisynia i Liberia oparły się ekspansji kolonialnej.

- dostarczenie niewolników do prac na .Wielka kolonizacja - termin "wielka kolonizacja" utworzony został przez historyków dla odróżnienia ruchu osadniczego, w którym brały udział polis greckie w okresie archaicznym, od podobnych zjawisk występujących w świecie greckim przed oraz po "wielkiej kolonizacji".W odróżnieniu od poprzednich ruchów migracyjnych, w których brały udział całe plemiona, podczas .Rewolucja przemysłowa nadała prowadzonej od dawna europejskiej ekspansji kolonialnej nowe oblicze.. Chęć zdobycia nowych rynków zbytu dla wyrobów europejskich fabryk.Kolonializm i imperializm na przełomie XIX i XX w.. Przemiany gospodarcze i społeczne.. Brytyjczycy szczególnie skupili się na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej, a Francuzi na jego południowej części, z czasem terytoria się rozrastały.- szkoła podstawowa Wymień przyczyny oraz kierunki ekspansji kolonialnej państw europejskich.. Dokonane na przełomie XV i XVI wieku oraz w wieku XVI odkrycia geograficzne otworzyły nowe możliwości dla Europy i nie tylko.. Prześledź trasę kolei transsyberyjskiej.. co dało początek dość drapieżnej ekspansji kolonialnej Europejczyków, w pierwszej kolejności Hiszpanów i Portugalczyków, a następnie Holendrów, Francuzów i .Holandia, której główne posiadłości znajdowały się na Jawie, Sumatrze i Borneo, w pierwszej połowie XIX wieku ograniczała się raczej do ugruntowywania swego stanu posiadania, niż zdobywania nowych terytoriów.. Żadne z nich nie dążyło do konfrontacji, gdyż skupiano swą ekspansję na terenach pozaeuropejskich.Wielkie odkrycia geograficzne - określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku [1], a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Bartolomeu Diasa (1488), odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (12 października 1492), a następnie jej podbój, podróż Vasco da .Ekspansja kolonialna w Afryce w XIX wieku.. Kolonializm nie był wcale w XIX w. zjawiskiem nowym.. Pod ich naciskiem Rosja zaczęła prowadzić z Chinami rozmowy na temat wycofania swoich wojsk, ale próbowała przy tym skłonić Chiny .. omawia przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich, Stanów Zjednoczonych i Japonii.. Europa Zachodnia, a z opóźnieniem, także Austro-Węgry i Rosja weszły na .Wytyczyła ona dwa kierunki ekspansji: oś Kapsztad-Kair oraz terytoria nad Zatoką Gwinejską.. dział: Osiągnięcia cywilizacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt