Miesięczny plan pracy świetlicy szkolnej grudzień

Pobierz

Jadłospis 06.06 - 10.06.2022r.. Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Budowlana 26, 41-808 ZabrzeTygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej MIESIĄC TYDZIEŃ CYKL TEMATYCZNY ZADANIA DYDAKTYCZNE I SPOSÓB REALIZACJI Wrzesień 01.09-04.09 WITAJ SZKOŁO!. zabawy integracyjne w grupie (poznajemy swoje imiona) zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica.. Powrót do zapomnianej tradycji górniczego święta, wyrabianie szacunku do ciężkiej pracyŚwietlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,Plan pracy dydaktyczno wychowawczy świetlicy szkolnej.. - Wspólne ustalenie zasad obowiązujących na terenie świetlicy.. Przedstawienie regulaminu świetlicy szkolnej.Plan pracy świetlicy szkolnej.. Barbórka - górnicze święto.. PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2020/2021 Pobierz.Szczegółowy plan zawiera: miesiąc (z podziałem na poszczególne tygodnie), temat tygodnia, cele i formy realizacji.. Grudzień 04.12- 08.12 Grudniowe tradycje- Mikołajki Zadania i cele Rozwijanie mowy, .. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Konkurs "Klub Bezpiecznego Puchatka".. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia..

Miesięczny plan pracy świetlicy.

Regulamin świetlicy szkolnej; Roczny plan pracy świetlicy; Z życia świetlicy; Biblioteka szkolna.. Zna i przestrzega przepisy BHP podczas zajęć w świetlicy oraz zasady BHP zachowania się w drodze do i ze szkoły.. Omówienie dziennego rozkładu zajęć świetlicowych Zapoznanie zo zachowaniu w szkole na lekcji, na przerwie, na boisku szkolnym.. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE Organizacja pracy w świetlicy - zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania.. Zabawy ruchowe Uwagi, cele 01 - 04.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. - Omówienie dziennego rozkładu zajęć.. Uroczystości i imprezy 2020/2021; Uroczystości i imprezy 2018/2019 INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY Uroczyste powitanie nowych wychowanków świetlicy.. -Zapoznanie uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica.. Gry i zabawy integrujące grupę np.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK 2019/2020 Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego: odrabianie lekcji, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i w Sali gimnastycznej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka przy zabawie , grze , nauce, gry i zabawy integrujące grupę, zajęcia plastyczno-techniczne,Wykonanie ozdób na choinkę.. GRUDZIEŃ 1.. - Wykonywanie elementów do dekoracji świetlicy..

-Zabawy ruchowePlan pracy świetlicy szkolnej 2017/2018.

09 Witaj szkoło!. -Prace organizacyjno - porządkowe.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Grudzień 2021; Listopad 2021; Październik 2021; Wrzesień 2021; Rok szkolny 2020/2021; .. Wrzesień 2019r.. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH I ULICACH1 PLAN Termin realizacji Hasła tygodnia Pogadanka, rozmowa Zajęcia czytelnicze Zajęcia audiowizua lne Zajęcia praktyczno-plastyczne Gry i zabawy dydaktyczn e Sport, rekreacja.. Poznajmy się.. WRZESIEŃ.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. Nasza świetlica - wspólne przypomnienie regulaminu świetlicy - rozmowy na temat poszanowania Zapoznanie z regulaminem szkoły oraz regulaminem świetlicy.plan pracy Świetlicy szkolnej na miesiĄc paŹdziernik 2016 r. hasŁo miesiĄca: "zŁota polska jesieŃ" hasŁo tygodnia "dzieŃ nauczyciela" "patron szkoŁy" "mÓj przyjaciel pluszowy miŚ" "zaduszki" data 3-7.10. powitanie nowych członków świetlicy.. Wracamy do szkoły.. WITAJ ŚWIETLICO!. − Zasady zachowania w sali świetlicowej, stołówce, szatni, toalecie i na placu zabaw.. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy .Świetlica szkolna.. - Rysunkowa autoprezentacja.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 Ogólne założenia, organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły..

Zapoznanie z regulaminem świetlicy szkolnej.

Miesiąc Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno - techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień Wspomnienia z " Jak spędziliśmy wakacje" - Wspomnienia z wakacji - Gry i zabawy integrującePLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Å»egnajcie wakacje!. Główne zadania: 1.. Poznajemy wyposażenie sali.. Przygotowanie świątecznego wystroju świetlicy.. Czy wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies?PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY na rok szkolny 2012/2013 MIESI ĄC CYKL TEMATYCZNY ZAJ ĘCIA UMYSŁOWE imprezy okoliczno ściowe ZAJ ĘCIA .. wspólne porz ądki w świetlicy szkolnej.. Potrafi nazwać swoje mocne strony.. -Wydzieranka z papieru kolorowego pt.: " Świetlica moich marze ń".. 2016 r. 24-28.10.2016 r. zajĘcia dydaktyczno - Świętem zmarłych .Plan pracy świetlicy szkolnej.. Powitanie wszystkich uczestników świetlicy.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.. Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 WRZESIEŃ Witaj szkoło, witaj świetlico!.

Regulaminy obwiązujące w bibliotece szkolnej.

Wracamy z wakacji Organizacja pracy świetlicy.. Ubieranie choinki.. Witaj Święty .Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 WRZESIEŃ I.. Efekty podejmowanych działań - miesiąc WRZESIEŃ Uczeń: 1.Zna i przestrzega regulaminów, zasad obowiązujących w świetlicy szkolnej, zna drogę ewakuacji oraz zna sygnały alarmowe.. Listy do Świętego Mikołaja.. Regulamin CMI; Z życia biblioteki; Aktualności.. historii o .PLAN PRACY ŚWIETLICYSZKOLNEJ Szkoły Podstawowej w Niwiskach w roku szkolnym 2015/2016.. -Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy oraz bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ "KASKADA" WRZESIEŃ 1.. GRUDZIEŃ 1.. 4.Miesiąc Temat tygodnia Sposób realizacji W sień Witamy nowy rok szkolny w świetlicy 1-4.09.2020 − Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21.Powitanie w świetlicy.. - elementy dekoracyjne.. Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowanych na świetlicy Miesiąc Tematy tygodniowe Zadania szczegółowe WRZESIEŃ 1.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowejPLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA MIESIĄC: .. Stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i Rozmowy na temat wakacyjnych przeżyć .. Czekamy na święta - przygotowanie ozdób choinkowych.. Poznanie zasad bezpiecznej zabawy w budynku szkoły i pozanią.. Zapoznanie z wierszem Dwunastu braci J Kirsta ; Zapoznanie z przysłowiami na dany miesiąc, ilustracja do wybranego przysłowia; .ROK SZKOLNY 2011/2012 semestr I nauczyciel - Beata Sagan WRZESIEŃ 1-9 .09.2011 Powrót z wakacji.. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne do realizacji w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2006€7 Miesiąc Zadania i cele Tematy tygodniowe .. wróżby andrzejkowe - Quizy i zabawy andrzejkowe - Przygotowanie gazetki tematycznej Grudzień 04.12-08.12 Uwrażliwianie na różnorodność tradycji związanych z osobą .Ta strona używa technologii "cookie" (ciasteczek) zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.. W krainie bajek : rozbudzanie w dzieciach chęci do czytania, najpiękniejsze bajki i baśnie, świąteczne opowieści, Gry i zabawy na boisku: - rzuty śnieżkami.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. Grudzień 30.11-4.12 Barbórka.. Poznajemy wyposażenie sali.. - rzeźby śniegowe.. − Omówienie regulaminu świetlicy szkolnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny wŚwietlica; Stołówka szkolna.. -Odrabianie prac domowych.. Witaj szkoło, witaj .. Wrzesień 2017 04.09-08.09 Witaj szkoło, witaj świetlico!. Miesięczny plan pracy świetlicy.. Mikołajki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt