Wpisz odpowiednie przyimki

Pobierz

Dzięki przyimkom sposobu można odpowiedzieć na pytanie "jak".. - Rozwiązanie: - Pytania i odpowiedzi - Język niemieckiWpisz odpowiednie przyimki i rodzajniki.. Da kommt gerade der Bus, _____ _____ wir gewartet haben.Dopisz do podanych związkow odpowiednie przyimki z ramki.Okresl przypadek kazdego rzeczownika tworzacego wyrazenie przyimkowe.. 1.2 Gerd sitz .…Wpisz odpowiednie przyimki zgodnie z ilustracja Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. Całą lekcję o przyimkach czasu znajdziesz tutaj.. 6.Wir wollen den neuen Schrank .. .wpisz odpowiednie przyimki : 1.. Określ przypadek każdego rzeczownika tworzącego wyrażenie przyimkowe: to było jak podróż -- czasie (-) szkło jak -- grudzie (-) powrócił -- dalekiej podróży (-) grunt pali mu się pod nogami (-)Wpisz w podane związki frazeologiczne odpowiednie przyimki lub spójniki.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 1.. Rankiem wyruszyliśmy.kierunku stożka.. Paul spricht oft .. seine Probleme zu Hause.. Jakby co to zadanie 6 ze str.87 1 cześć słowa na start.. - Kommt, wir springen jetzt _______ _______ Fluss und baden!Wpisz odpowiednie rodzajniki nieokreślone w bierniku (Akkusativ) tam, gdzie to konieczne.. Liczby odnoszą się do numeracji umieszczonej na wykresie powyżej.Wpisz odpowiednie przyimki i rodzajniki.. tam gdzie ta kropa tam ma byc ten wyraz.Angielskie przyimki..

8.Wstaw odpowiednie przyimki zgodnie ze zdjęciem.

- Rozwiązanie: - Pytania i odpowiedzi - Język niemieckiUzupełnij, wpisz właściwy przyimek.. He made _____a story about having to work late, but I knew he was lying.. Przyimki sposobu.. 2013-10-21 14:01:37 Wpisz w podane związki frazeologiczne odpowiednie przyimki lub spójniki.. Albo rybki, .. przyimki : pod, za, w , z, po to było jak podróż.(.). apetyt rośnie.. miarę jedzenia (.). szlo jak.grudzie(.). miał wszystkiego.dziurki w nosie(.). powrócił.dalekiej podróży(.). wszedł w konflikt.niebiosa(.). miajał dzień.dniem(.). ta historia chwyta.serca(.. )tylko niech ktoś zrobi dobrze.. Proszę o szybką odpowiedź!. 6.Najważniejsze przyimki czasu to: an, ab, bis, gegen, in, nach, seit, um, von, vor.. Wpisz odpowiednie przyimki, rodzajniki lub formy ściągnięte.. 2011-02-06 20:27:02Wpisz odpowiednie przyimki i zaimki względne.. J.POLSKI.. Was machst du gern .. Freizeit?Wpisz odpowiednie przyimki i zaimki względne.. niejednego pieca chleb jadł.. Najczęstsze przyimki sposobu to: auf, für, gegen, mit, ohne, statt.Wpisz odpowiednie przyimki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt