Uzupełnij wyrazy podanymi literami

Pobierz

W alfabecie łacińskim, na którym oparto alfabet polski, jest 26 liter, jed-nak głosek mamy w języku polskim ponad 40.. Dopisz brakujące litery.. a) Mój dziadek pracował na kolei.. Uzupełnij tekst literami: rz, ż, ó, u, ch, hGłoski słyszę, litery piszę Profesor tłumaczy Najmniejszy znak pisma to litera, najmniejszy znak mowy to głoska.. pomocy Xd!odpowiedzi: 1.. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.. - jedzie (jak?). Litera i oznacza tylko samogłoskę, kiedy znajduje się na wyrazu.. Reklama.Uzupełnij teksty podanymi literami oznaczającymi spółgłoski miękkie Proszę to na jutro.. Lepiej z mądrym Tu uzupełnij, niż z Tu uzupełnij znaleźć.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Question from @Pika181996 - Liceum/Technikum - Język angielskiWymyśl i zapisz zdania, których kolejne wyrazy rozpoczynają się podanymi literami.. Myszy Tu uzupełnij, kiedy kota nie Tu uzupełnij.. Możesz sko-rzystać ze słownika ortograficznego.. 2011-01-23 13:38:05; Uzupełnij poniższy tekst wpisując jedno słowo w każdą lukępierwsze litery prakujących słów zostały podane - Angeilski 2012-10-20 14 .Znajdź w słowniku ortograficznym po trzy wyrazy rozpoczynające się podanymi literami.. A. Uzupełnij tabelę.. wyjaśnienie.. Kto się Tu uzupełnij, ten się Tu uzupełnij.. Question from @Ma48484 - Szkoła podstawowa - Polski27.05.2020 język polski klasa 5 Temat: Błędy się nas nie imają - ćwiczymy pisownię wyrazów z ą, ę, em, om, en, on..

Uzupełnij podane wyrazy odpowiednimi literami.

Nie zmieniaj podanych fragmentów, ani formy podanych wyrazów.. R S T U W Z. Question from @Weronika20022 - Gimnazjum - Polski12.. Wszystkie grupy liter muszą mieć tę sama ilość liter.. Uzupełnij wyrazy odpowiednimi literami.Wstaw brakujące litery.. >zhańbić,.heblować >zstąpić,.sypać >zsinieć,.siąść >zszyć,.szarzeć Przed literami h, s, si oraz sz zawszę piszę (uzupełnij)., choć słyszę (uzupełnij).. .Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Pisz po śladzie sylaby i głośno je odczytuj 9.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uzupełnij jednym wyrazem: 2016-06-26 20:19:50; Przeanalizuj podane pary wyrazów, a następnie krótko objaśnij, jaką funkcję pełnią litery w tych wyrazach.. Wyrazy z ramki podziel na dwie grupy: z literą ,,i" jako samogłoską i zmiękczeniem poprzedzającej spółgłoski oraz z ,,i" jako znakiem zmiękczenia poprzedzającej spółgłoski.. Wyrazy z literą ,,i" jako samogłoską i zmiękczeniem jednocześnie.. Uzupełnij wniosek.. wyjaśnienie.. Nie miała baba Tu uzupełnij, Tu uzupełnij sobie prosię.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij zdania odpowiednimi przymiotnikami..

Skrzynia z literami.

Zobacz odpowiedź.. ten znak ostrzega o zw.żeniu drogi wyjaśnienie.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.Nie zmieniaj podanych fragmentów, ani formy podanych… poniżej.. Dopisz do każdego czasownika po dwa przysłówki inne niż we wzorze.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Int the field by archeologists.Uzupełnij podane wyrazy właściwymi literami, uzasadnij ć_ierkać _szywka _ściekła _Podziel podane wyrazy tak, jak przy przenoszeniu do następnego wiersza.. 2013-05-28 20:37:22 Uzupełnij zdania , wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy 2010-09-02 16:13:53Przydatność 85% Zasady pisowni małej i wielkiej litery.. Uzupełnij wniosek.. - śpiewa (jak?). nie widziałem dziś kurcz.cia.. Przydomki, pseudonimy i przezwiska ludzi np.: Bolesław Chrobry, Sokole Oko, Huba 3. b) Opowiedz wszystko po kolei.. Rwali włosy z głowy nasi przodkowie, którzy musieli zapisywać polskie wyrazy, bo brakowało im wielu .Słuchaj Tu uzupełnij, a nie Tu uzupełnij.. I Wielką literą piszemy: 1.. WZÓR: pisze (jak?). 4.Policz sylaby w wyrazach z .Podaj po kilka przykładów wyrazów z , których pisownię potrafisz wyjaśnić, ó stosując poznane zasady..

Podane wyrazy podziel na sylaby:22.

Litera i oznacza tylko zmiękczenie, gdy występuje po oraz przed .Uzupełnij wyrazy brakującymi literami oobok kazdego zdania podaj zasade wyjasniajaca pisownie tych slow?. Przeczytaj wyrazy które powstały, zaznaczając w nich sylaby: 8.. Podkreśl wyrazy z ó niewymiennym i przepisz je w kolejności alfabetycznej.. Uzupełnij zdania czasownikami z końcówkami: -uję, -uje, -ują.. Uzupełnij niemieckie rzeczowniki literami podanymi niżej.. search.. Twoje przykłady Zasada: o ó wymienne na a e Twoje przykłady Zasada:-ów ó w końcówkach -ówka-ówna Twoje przykłady Wyjątki 11.. Zaloguj się, by dodać komentarz.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Imiona własne, ludzi i zwierząt np.: Barbara, Adam Mickiewicz, Maks. 2.. 2010-10-01 14:19:50 Uzupełnij zdania , wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy .. Uzupełnij wyrazy, wstawiając brakujące litery.Przeczytaj głośno podane wyrazy.. Nim Tu uzupełnij schudnie, Tu uzupełnij diabli wezmą.. niektóre litery szukanych wyrazów zostały podane Uwaga!. W tym ćwiczeniu wybrane wyrazy, zawierające jakąś trudność ortograficzną, rozkłada się na litery - dowolne lub według kolejności alfabetycznej.. wrzPisownia wyrazów małą i wielką literą.. prz.. Z tych liter uczniowie mają złożyć całe wyrazy,Przeczytaj podane wyrazy, a następnie wykonaj polecenia..

Uzupełnij wyrazy brakującą literą i przeczytaj je.

np. pismo - pis-mo willa - ……………………………….. panna - ……………………………… parzyć - …………………………….Dopisz po 4-5 wyrazów, w których u jest: na początku, w środku, na końcu wyrazu.. Wstaw zestaw, w którym jest wyraz z błędem w zakresie pisowni "-ji.. B. Zapisz wnioski dotyczące występowania litery i. Wykorzystaj podane wyrazy.. z okna pociągu przyglądał sie wsi.. i mist.. - starannie, niestarannie3.. nazwy miast: raków, rocław, dańsk nazwy państw: iemcy, rancja, iszpania imiona: oanna, atarzyna, ichał czyta (jak?). Nazwy świąt, dni, okresów świątecznych np.: Narodowe Święto Niepodległości, Wigilia, Boże Narodzenie 4.Pod każdym wyrazem wypisz samogłoski: plecy głowa szyja oczy wargi rzęsy uszy.. Uzupełnij wyrazy odpowiednimi literami: - duży ogró.. silny mró.. sło.ka woda; dobra wró.ka - suchy chle.. trujący grzy.. W każdą lukę można wpisać maksymalnie cztery wyrazy , wliczając wyraz już podany.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, aby zachować sens zdania wyjściowego.. c) Pies miał na szyji skórzaną obrożę.. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości .. 86 Sprawdź, czy potrafisz .. 90Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt